Windows Remote Desktop Services (که به عنوان Terminal Services در ویندوز سرور 2008 و نسخه های قبلی شناخته می شود) سه حالت لایسنس دارد:

Remote Desktop for Administration: این حالت لایسنس اجازه می دهد تا دو sessionاجرایی، از جمله کنسول لوکال، به طور همزمان در سرور ویندوز اجرا شود. این تنها حالت لایسنس است که نیاز به لایسنس های Remote Desktop برای دسترسی کاربر (RD CALs) یا یک سرور لایسنس را ندارد. این حالت برای این درنظر گرفته شده است که به مدیران اجازه می دهد تا از راه دور به سرور ویندوز متصل شوند تا کارهای اداری را انجام دهند. یک سرور دراین حالت لایسنس قرار دارد در صورتی که سرویس Remote Desktop Session Host role برروی آن نصب نشده است.
Per User : این حالت لایسنس نیاز است به یک RD CAL برای هر کاربر منحصر به فرد که می خواهد به سرور Remote Desktop Session Host متصل شود، صرف نظر از تعداد دستگاه هایی که از آن اتصال می یابند
Per Device: این حالت لایسنس نیاز است به یک RD CAL برای هر دستگاه منحصر به فرد که می خواهد به سرور Remote Desktop Session Host متصل شود، صرف نظر از تعداد کاربرانی که از آن دستگاه متصل می شوند.

این مقاله یک مرور کلی از لایسنس Remote Desktop در ویندوز سرور را ارائه می کند.

Windows Remote Desktop Services (که به عنوان Terminal Services در ویندوز سرور 2008 و نسخه های قبلی شناخته می شود) سه حالت لایسنس دارد:

Remote Desktop for Administration: این حالت لایسنس اجازه می دهد تا دو sessionاجرایی، از جمله کنسول لوکال، به طور همزمان در سرور ویندوز اجرا شود. این تنها حالت لایسنس است که نیاز به لایسنس های Remote Desktop برای دسترسی کاربر (RD CALs) یا یک سرور لایسنس را ندارد. این حالت برای این درنظر گرفته شده است که به مدیران اجازه می دهد تا از راه دور به سرور ویندوز متصل شوند تا کارهای اداری را انجام دهند. یک سرور دراین حالت لایسنس قرار دارد در صورتی که سرویس Remote Desktop Session Host role برروی آن نصب نشده است.
Per User : این حالت لایسنس نیاز است به یک RD CAL برای هر کاربر منحصر به فرد که می خواهد به سرور Remote Desktop Session Host متصل شود، صرف نظر از تعداد دستگاه هایی که از آن اتصال می یابند
Per Device: این حالت لایسنس نیاز است به یک RD CAL برای هر دستگاه منحصر به فرد که می خواه

حالت لایسنس مناسب برای یک سرور اختصاصی RD Session Host بستگی به عوامل متعددی دارد مانند تعداد کاربران و دستگاه های منحصر به فرد که جلسات دسکتاپ از راه دور را به آن سرور ایجاد می کنند.
حالتهای لایسنس بر اساس هرکاربر و هردستگاه نیازمند یک سرور در شبکه محلی می باشد که سرویس Remote Desktop Licensing role روی آن پیکربندی شده باشد و RD CAL های خریداری شده باید به سرور لایسنس اعمال شوند.

برچسب‌ها:, , , ,

پاسخ دهید