22شهریور

این مقاله یک مرور کلی از لایسنس Remote Desktop در ویندوز سرور را ارائه می کند.

Windows Remote Desktop Services (که به عنوان Terminal Services در

بیشتر بخوانید